aug 5 2015

Geachte leden en besturen,

De Algemene Najaarsvergadering van Kring Eindhoven de Kempen zal gehouden worden op woensdag 09 september 2015 in partycentrum ’t Witven, Runstraat 40, 5504 PD te Veldhoven.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. ( zaal open vanaf 19.30 uur )

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Presentielijst
  4. Balans en jaarrekening 2015

Toelichting door de penningmeester Mw. A. Stoop – Klaassen

Vaststelling balans en jaarrekening 2015

Begroting 2016

  1. Benoeming kascommissie
  2. Selectieprocedure Indoor 2015 – 2016
  3. Wedstrijdkalender Indoor 2015 – 2016

Uniform selectiesysteem

Vaststellen selectiewedstrijden Indoor 2015 – 2016

  1. Mededelingen
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng op deze vergadering zeer op prijs.

Leave a reply