okt 2 2015

Geachte Leden,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Najaarsvergadering van de K.N.H.S. Regio Noord-Brabant.

Deze vergadering zal gehouden worden op donderdag 22 oktober 2015 in vergadercentrum ’t Draaiboompje, Hild 1 5566 CL te Moergestel.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur ( zaal open vanaf 19.30 uur )

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen voorjaarsvergadering.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Evaluatie K.N.H.S. Brabantse Outdoor Kampioenschappen 2015 in Zijtaart
 5. Uitreiking aandenken Hippiade Kampioenen

Pauze

 1. Presentielijst 7.
 2. Bestuursverkiezing: bestuursleden K.N.H.S. Noord-Brabant. Aftredend en niet herkiesbaar: Mw. G. van Gorkom, Kandidaat Hr. B. Vorselaars
 3. Brabantse Kampioenschappen 2015 / 2016 Indoor – Outdoor 2016
 4. Beloftetraining, Toelichting door Mw. M. van Lanen
 5. Begroting 2016, Toelichting door de penningmeester Mw. J. Martens.
 6. Jaarplan 2016, Toelichting: portefeuillehouder techniek.
 7. Mededelingen.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng op deze vergadering zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Peter Timmers, Alg. Secr. K.N.H.S. Regio Noord-Brabant.

Leave a reply