Vanwege het aftreden van een tweetal Regiobestuursleden op de komende Najaarsvergadering op 20 oktober staan er een tweetal vacatures open binnen het Regiobestuur. Het betreft hier het aftreden van de vertegenwoordiger van Kring West Brabant en de penningmeester.

Als u dit aanspreekt en u over de juiste kennis en kwaliteit beschikt,  meldt u dan nu aan als:

Kandidaat Bestuurslid van de Regio of Kandidaat Penningmeester van de Regio

Meer informatie vacature bestuurslid

Meer informatie vacature penningmeester

 U kunt een e-mail met uw motivatie sturen naar de secretaris van de regio de heer P. Timmers: pac.timmers@hetnet.nl   voor 31 juli. Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal uw kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.  Het bestuurslid van de regio wordt op de Najaarsvergadering middels een stemming in functie gekozen.

Gaarne deze oproep communiceren binnen uw bestuur en leden binnen uw vereniging / organisatie, alvast bedankt voor uw medewerking in deze,

Met vriendelijke groet,

Secretariaat KNHS Regio Noord Brabant

Peter Timmers

Willem de Rijkelaan 36
5616 HZ Eindhoven
Telefoon: 040.2524383
Mobiel: 06-12504816

Leave a reply