VERANDERING AANTAL SELECTIEWEDSTRIJDEN DRESSUUR PAARDEN:
Gezien het niet doorgaan van de laatste selectiewedstrijd in Reusel heeft het kringbestuur besloten dat er van de 4 gereden selectiewedstrijden de beste 3 gaan meetellen voor afvaardiging naar de BK en het kringkampioenschap. Deze beslissing is gemaakt met inachtneming van het uniform selectiesysteem en het aanvullend reglement van kring EDK. Wij zijn er ons terdege van bewust dat deze beslissing voor sommige combinaties in het voordeel dan wel het nadeel zal uitvallen, maar vinden dat het welzijn van de paarden voorop moet staan.
De meest actuele standen komen vanavond na 19.00 uur nog op de website te staan.
De dag en wijze van de huldigingen worden de komende dagen bekend gemaakt.

Leave a reply