sep 5 2016

Geachte leden en besturen,

Hierbij nodig ik u van harte uit de Algemene Najaarsvergadering van Kring Eindhoven de Kempen bij te wonen. Deze vergadering zal gehouden worden op donderdag 22 september 2016  in partycentrum ’t Witven, Runstraat 40, 5504 PD te Veldhoven.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. ( zaal open vanaf 19.30 uur )

Agenda:

  1. Opening
  2. Presentielijst
  3. Ingekomen stukken
  4. Financieel

Toelichting door de penningmeester Jan van Zeeland

Begroting 2017 en voorstel Kringafdrachten

  1. Benoeming kascommissie 2017
  2.    Selectieprocedure Indoor 2016 – 2017
  3.    Wedstrijdkalender Outdoor 2017
  4.             Mededelingen
  5.             Rondvraag
  6.             Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng op deze vergadering zeer op prijs.

Leave a reply