jan 12 2017

19 Maart 2017: Pony’s meten

Alle pony’s moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten. Het meten dient tot en met de achtjarige leeftijd jaarlijks plaats te vinden tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (vb. door aankoop van de pony in mei) moet de pony voor de eerste start worden gemeten.

Als extra service bestaat de mogelijkheid om tijdens de ponyspeldag op 19 maart op manege PCK te Eersel je pony te laten meten door Ad Bekkers.

Voor informatie over de tijden en kosten bel je Ad Bekkers: Tel.nr: 06-10313107  bgg: 040-2051782

Meer info over het meten van pony’s op de pagina “Ponymeters”

Leave a reply