okt 5 2017

Geachte leden en besturen

Hierbij nodig ik u van harte uit de Algemene Najaarsvergadering van Kring Eindhoven de Kempen bij te wonen. Deze vergadering zal gehouden worden op donderdag 26 oktober 2017 bij manege De Molenberg, Valkenswaardseweg 29c, 5595 XB te Leende.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. ( zaal open vanaf 19.30 uur )

Agenda:

 1. Opening
 2. Presentielijst
 3. Goedkeuren concept notulen voorjaarsvergadering 2017
 4. Ingekomen stukken
 5. Financieel: Toelichting door de penningmeester Jan van Zeeland/Begroting 2018 en voorstel Kringafdrachten
 6. Benoeming kascommissie 2018
 7. Goedkeuring statutenwijziging Modelstatuten
 8. Selectieprocedure Indoor 2017 – 2018
 9. Wedstrijdkalender Outdoor 2018
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng op deze vergadering zeer op prijs

Leave a reply