Met de kampioenschappen in zicht willen we iedereen nogmaals attent maken op de geldende reglementen. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het starten in de juiste klasse! Met name over het flexibel starten komen veel vragen. De regels staan vermeld in de diverse reglementen die je kunt vinden op onze website: http://knhskringeindhovendekempen.nl/kampioenschappen/ Hieronder een uitgelicht […]