Met de kampioenschappen in zicht willen we iedereen nogmaals attent maken op de geldende reglementen.
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het starten in de juiste klasse!
Met name over het flexibel starten komen veel vragen. De regels staan vermeld in de diverse reglementen die je kunt vinden op onze website: http://knhskringeindhovendekempen.nl/kampioenschappen/

Hieronder een uitgelicht stukje hierover:
Flexibel springen of dressuur: Wanneer een combinatie in de periode van 1 april tot aan de Brabantse kampioenschappen outdoor (geldend voor het outdoorseizoen) of in de periode van 1 oktober tot aan de Brabantse kampioenschappen indoor (geldend voor het indoorseizoen) besluit om flexibel te starten tellen alleen nog de selectiepunten behaald in de hoogste klasse. Deze combinatie kan op volgende selectiewedstrijden geen selectiepunten meer halen in de laagste klasse. Als deze combinatie ook in de lagere klasse blijft starten wordt deze combinatie eerst uit de uitslag verwijderd, vóór er aan de andere deelnemers selectiepunten worden toegekend. Van geen enkele combinatie worden de selectiepunten van voorgaande wedstrijden met terugwerkende kracht aangepast. (Dit geldt voor reglementaire, onreglementaire en hc-starts).

Leave a reply