mei 8 2018

OPGAVE VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN EN 4-TALLEN KÜR OP MUZIEK KLASSE Z BK OUTDOOR 2018

Beste verenigingen,
als jullie hieraan willen deelnemen, graag voor 12 mei doorgeven aan het algemeen secretariaat en het wedstrijdsecretariaat dressuur.

Adressen zie “Bestuur” in het menu.

(De deelnemers moeten nl uiterlijk 13 mei aangemeld zijn bij de regio!)

Leave a reply