sep 24 2018

Geachte leden en besturen,

Hierbij nodig ik u van harte uit de Algemene Najaarsvergadering van Kring Eindhoven de Kempen bij te wonen. Deze vergadering zal gehouden worden op donderdag 11 oktober 2018 bij manege De Molenberg, Valkenswaardseweg 29c, 5595 XB te Leende.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. ( zaal open vanaf 19.30 uur )

Agenda:

 1. Opening
 2. Huldiging Brabantse kampioenen & Hippiade kampioenen outdoor 2018
 3. Presentielijst
 4. Regio Consulent Johan Castelijns licht zijn functie en werkzaamheden toe
 5. Goedkeuren concept notulen voorjaarsvergadering 2018
 6. Bestuursverkiezing.

Wendy Warmerdam – aftredend en niet herkiesbaar

Kandidaat voor de functie wedstrijdsecretariaat springen paarden: Janneke van Lieshout

Kandidaat voor de functie jeugdruiterbegeleiding: nog geen kandidaten

Overige kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het kringbestuur.

 1. Financieel

Toelichting door de penningmeester Jan van Zeeland

Begroting 2019

 1. Benoeming kascommissie 2019
 2. Selectiewedstrijden over de kringen
 3. Selectiewedstrijden indoor 2019
 4. Wedstrijdkalender outdoor 2019
 5. Ingekomen stukken
 6. Mededelingen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng op deze vergadering zeer op prijs.

Leave a reply