mrt 15 2019

Geachte leden en besturen,

Hierbij nodig ik u van harte uit de Algemene voorjaarsvergadering van Kring Eindhoven de Kempen bij te wonen. Deze vergadering zal gehouden worden op donderdag 2 mei 2019 bij manege De Molenberg, Valkenswaardseweg 29c, 5595 XB te Leende.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. ( zaal open vanaf 19.30 uur )

Agenda:

 1. Opening
 2. Huldiging Brabantse kampioenen & Hippiade kampioenen indoor 2019
 3. Presentielijst
 4. Goedkeuren concept notulen najaarsvergadering 2018
 5. Bestuursverkiezing

Voor de functie van penningmeester; Jan van Zeeland; aftredend en herkiesbaar

Voor de functie van jeugdruiterbegeleider;

Overige kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het kringbestuur.

 1. Financieel

Toelichting door de penningmeester Jan van Zeeland

Jaarrekening 2018

 1. Benoeming Kascommissie 2019
 2. Selectiewedstrijden outdoor 2019
 3. Wedstrijdkalender indoor 2020
 4. Ingekomen stukken
 1. Mededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng op deze vergadering zeer op prijs

Leave a reply