Helaas moeten wij mededelen dat R.v. Sint Clemens uit Nuenen (tegen het advies van kring EDK in) heeft besloten hun wedstrijd dd. 26-27 mei geen doorgang te laten vinden. Hierdoor vervalt deze selectiewedstrijd en zullen er 5 selectiewedstrijden in totaal zijn waarvan de 4 beste tellen voor afvaardiging naar de BK.
Wij zijn er ons terdege van bewust dat dit voor een aantal deelnemers problemen oplevert in hun planning cq voorbereiding naar het BK en betreuren dit ten zeerste.

Leave a reply