sep 30 2019

Algemene najaarsvergadering
Woensdag 6 november 20.00 uur
Manege De Molenberg Leende

Geachte leden en besturen,

 

Hierbij nodig ik u van harte uit de Algemene Najaarsvergadering van Kring Eindhoven de Kempen bij te wonen. Deze vergadering zal gehouden worden op woensdag 6 november 2019 bij manege De Molenberg, Valkenswaardseweg 29c, 5595 XB te Leende.

 

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. ( zaal open vanaf 19.30 uur )

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Huldiging Brabantse kampioenen & Hippiade kampioenen outdoor 2019
 3. Presentielijst
 4. Goedkeuren concept notulen voorjaarsvergadering 2019
 5. Bestuursverkiezing.

Ad Bekkers – aftredend en niet herkiesbaar

Kandidaat voor de functie wedstrijdsecretariaat dressuur pony’s: nog geen kandidaten

Kandidaat voor de functie jeugdruiterbegeleiding: nog geen kandidaten

Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het kringbestuur.

 1. Financieel

Toelichting door de penningmeester Jan van Zeeland

Begroting 2020

 1. Benoeming kascommissie 2020
 2. Selectiewedstrijden indoor 2020
 3. Wedstrijdkalender outdoor 2020
 4. Ingekomen stukken
 1. Mededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng op deze vergadering zeer op prijs

Leave a reply