feb 27 2020

Geachte leden en besturen,

Hierbij nodig ik u van harte uit de Algemene voorjaarsvergadering van Kring Eindhoven de Kempen bij te wonen. Deze vergadering zal gehouden worden op woensdag 29 april 2020 bij manege De Molenberg, Valkenswaardseweg 29c, 5595 XB te Leende.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. ( zaal open vanaf 19.30 uur )

Agenda:

 1. Opening
 2. Huldiging

Brabantse kampioenen & Hippiade kampioenen indoor 2020

 1. Presentielijst
 2. Goedkeuren concept notulen najaarsvergadering 2019
 3. Bestuursverkiezing

Voor de functie van jeugdruiterbegeleider; kandidaat Pamela van de Loo

Overige kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het kringbestuur.

 1. Financieel

Toelichting door de penningmeester Jan van Zeeland

Jaarrekening 2019

Toelichting kascie

 1. Benoeming Kascommissie 2020
 2. Selectiewedstrijden outdoor 2020
 3. Wedstrijdkalender indoor 2021
 4. Ingekomen stukken
 5. Mededelingen
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng op deze vergadering zeer op prijs,

M.v.g.

Leave a reply