dec 13 2020

Beste Leden van Kring Eindhoven de KempenHet is niet toegestaan om wedstrijden te organiseren, wel zijn er vanaf 14 december 2020 zijn er weer mogelijkheden om deel te nemen aan meetmomenten. Deze onder voorbehoud van toestemming van de gemeente of veiligheidsregio.Concreet betekent het dat we voorlopig geen (selectie)wedstrijden mogen organiseren en daarom noodgedwongen aanpassingen of wijzigingen van het aantal selectiewedstrijden zullen moeten doen:Er zijn besprekingen geweest om als het mogelijk is vanaf het laatste weekend van januari en in februari 2 of 3 selectiewedstrijden per discipline aan te wijzen. Dit voor deelname aan de Brabantse Kampioenschappen en het NK in Ermelo. Wij zijn met enkele verenigingen in gesprek over het organiseren van een Selectiewedstrijd. Helaas zijn we hiervoor wel afhankelijk van de maatregelen en versoepelingen die in de voorafgaande persconferentie medio januari worden genomen. We houden jullie hierover zo goed mogelijk op de hoogte via onze site en Facebook. Hou ook de site van de KNHS en KNHS Regio Brabant in de gaten. We zijn hoopvol en doen ons best, maar het blijven onzekere tijden🍀

Leave a reply