Pony’s meten:

Alle pony’s moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten. Het meten dient tot en met de achtjarige leeftijd jaarlijks plaats te vinden tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (vb. door aankoop van de pony in mei) moet de pony voor de eerste start worden gemeten.

De stokmaat is de hoogte van een vierkant staand paard of een pony zonder hoefijzers, gemeten van het hoogste punt van de schoft tot aan de grond.

De KNHS kent vijf categorieën:

  • Categorie A: stokmaat tot 117 cm
  • Categorie B: stokmaat van 117 cm t/m 126,9 cm
  • Categorie C: stokmaat van 127 cm t/m 136,9 cm
  • Categorie D: stokmaat van 137 cm t/m 148,9 cm
  • Categorie E: stokmaat van 149 cm t/m 156,9 cm

FEI-wedstrijden en internationale sport:

  • Voor de nationale federaties (in Nederland de KNHS) geldt dat alleen voor pony’s in de categorie D (met maximale stokmaat van 148,9 cm) of lager een FEI-ponypaspoort mag worden afgegeven.
  • Tijdens FEI-wedstrijden kan de hoogte van pony’s worden gemeten. Dan wordt aangehouden dat een pony tijdens wedstrijddeelname niet hoger mag zijn dan 148,9 cm zonder ijzers of 149,9 cm met ijzers.
  • Pony’s die internationaal te groot bevonden zijn, worden ook voor de KNHS-sport in de een andere categorie (categorie E) ingedeeld. De stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony ten behoeve van de KNHS-sport wordt ingedeeld.
  • Voor het deelnemen aan internationale wedstrijden door KNHS-leden met een pony geldt dat aan de KNHS-reglementering voor wat betreft de meting moet zijn voldaan. Kijk daarvoor in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS of op www.fei.org voor de internationale regels (Annex XVIII).

Hieronder vindt u een lijst van officiële ponymeters van onze kring:ponymeten

– Ad Bekkers: Veldhoven 06-10313107 of 040-2051782  bekkersad@gmail.com

– Frans Couwenberg: Veldhoven 040-2547436 of 06-23644206  f.couwenberg1@kpnplanet.nl

– Wim van Haaren: Reusel 06-36010753 of 0497-644202 bep.van.haaren@tele2.nl

– J. van Heijst: Nuenen 040-2840424 of 06-51890744 ahmvanheijst@hotmail.com

– Toon Jaspers: Leende 040-2062334 of 06-10880548  a.jaspers5@chello.nl

.

.