Algemene Voorwaarden m.b.t. het aanvragen van wedstrijden en het organiseren van selectiewedstrijden

De wedstrijdkalender wordt 2 keer per jaar opgemaakt door de KNHS Regio Noord-Brabant.
De winterkalender loopt van 1 oktober tot 1 april.
De zomerkalender loopt van 1 april tot 1 oktober.

Procedure voor samenstelling wedstrijdkalender in de regio Noord Brabant

Voor het komende indoorseizoen geldt de volgende procedure voor het aanvragen van de wedstrijden:

  1. Elke wedstrijdorganisatie heeft de mogelijkheid om tussen 15 april 2021 en 31 mei 2021 in Mijn KNHS zelf de gewenste wedstrijd(en) aan te vragen / op de kalender te plaatsen.
    Zijn daarover vragen dan kan de organisatie contact opnemen met de afdeling wedstrijden van de KNHS of eventueel met het wedstrijd secretariaat van de regio. De wedstrijd verschijnt op de wedstrijdkalender met de status “In aanvraag regio”.
  2. Na 31 mei wordt een totaaloverzicht met alle wedstrijdaanvragen in de regio Noord Brabant op de website van de regio gepubliceerd en met alle kringen en wedstrijdorganisaties gedeeld.
  3. Wedstrijdorganisatoren hebben dan inzicht in de vergelijkbare wedstrijden die op dezelfde wedstrijddag verreden worden in de omgeving. Er is dan nog een mogelijkheid om wedstrijden te verplaatsen naar een andere datum of met andere organisaties in overleg te gaan over wie wat wanneer organiseert.
  4. In de maand juni zal er regelmatig een update van de wedstrijdaanvragen gepubliceerd worden. Het blijft de verantwoording van elke organisatie om deze update van wedstrijdaanvragen steeds kritisch te bekijken en zelf te beoordelen of aanpassing van een datum, overleg met een andere organisatie, etc. nodig is.
  5. In de maand juni zullen de kringen dan ook met organisaties in overleg gaan over de selectiewedstrijden.
  6. Omstreeks 1 juli 2020 wordt de wedstrijdkalender van de regio Noord Brabant definitief en zal de regiosecretaris akkoord geven op de aangevraagde wedstrijden. De ingediende aanvragen krijgen dan de status “Concept”. De wedstrijdorganisatie kan het vraagprogramma da bewerken tot de status “Goedgekeurd”.
  7. De regiosecretaris geeft dan aan de KNHS alleen nog door welke wedstrijden als selectiewedstrijd aangewezen zijn en zorgt ervoor dat die organisaties alle informatie en voorwaarden krijgen die verbonden zijn aan een selectie wedstrijd.

Na sluiting van de kalender verwerkt de KNHS Regio Brabant de kalenders van alle Kringen in een gezamenlijke wedstrijdkalender welke gepubliceerd wordt op www.knhsregiobrabant.nl

2 keer per jaar zullen door de betreffende kringbesturen selectiewedstrijden aangewezen worden. Zoals bij alle Kringen van KNHS Regio Noord-Brabant worden selectiewedstrijden binnen het Kringbestuur tijdens een bestuursvergadering vastgesteld.
De selectiewedstrijden worden daarna zsm. bekend gemaakt.

Verdere richtlijnen omtrent de organisatie van selectiewedstrijden kunt u vinden in de diverse reglementen op de pagina “Informatie”