Algemene Voorwaarden m.b.t. het aanvragen van wedstrijden en het organiseren van selectiewedstrijden

De wedstrijdkalender wordt 2 keer per jaar opgemaakt door de KNHS Regio Noord-Brabant.
De winterkalender loopt van 1 oktober tot 1 april.
De zomerkalender loopt van 1 april tot 1 oktober.

2 keer per jaar zullen door de betreffende kringbesturen selectiewedstrijden aangewezen worden. Zoals bij alle Kringen van KNHS Regio Noord-Brabant worden selectiewedstrijden binnen het Kringbestuur tijdens een bestuursvergadering vastgesteld.
De selectiewedstrijden worden daarna zsm. bekend gemaakt.

Lees in het Aanvullend reglement van kring EDK de totale procedure

Instructievideo’s kunt u bekijken op:

Wedstrijd aanvragen via Mijn KNHS (voor organisaties) – YouTube

Wedstrijd aanvragen via Mijn KNHS (voor organisaties) – deel 2 – YouTube

Verdere richtlijnen omtrent de organisatie van selectiewedstrijden kunt u vinden in de diverse reglementen op de pagina “Informatie”